محل لوگو

دانلود تحقیق مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص


دانلود تحقیق مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه


 قسمتی از متن word (..doc) : 

 

1

‏جامعه ‏شناسی، ‏ایل ‏و ‏عشایر

‏گذشته، ‏میان ‏دو ‏اصطلاح ‏ایل ‏و ‏عشایر ‏تمایزی ‏قائل ‏نبودند ‏و ‏این ‏دو ‏را ‏مترداف ‏با ‏یكدیگر ‏و ‏برای ‏معرفی ‏گروهی ‏از ‏مردم ‏كوچندهٔ ‏شبانكارهٔ ‏چادرنشین ‏به ‏كار ‏می‌‏بردند؛ ‏اما ‏امروزه ‏در ‏مردم ‏شناسی ‏و ‏جامعه ‏شناسی، ‏ایل ‏و ‏عشایر، ‏دو ‏مفهوم ‏متفاوت ‏به ‏كار ‏می‌‏روند. ....

‏در ‏گذشته، ‏میان ‏دو ‏اصطلاح ‏ایل ‏و ‏عشایر ‏تمایزی ‏قائل ‏نبودند ‏و ‏این ‏دو ‏را ‏مترداف ‏با ‏یكدیگر ‏و ‏برای ‏معرفی ‏گروهی ‏از ‏مردم ‏كوچنده‏ٔ ‏شبانكاره‏ٔ ‏چادرنشین ‏به ‏كار ‏می‌‏بردند؛ ‏اما ‏امروزه ‏در ‏مردم ‏شناسی ‏و ‏جامعه ‏شناسی، ‏ایل ‏و ‏عشایر، ‏دو ‏مفهوم ‏متفاوت ‏به ‏كار ‏می‌‏روند. ‏در ‏برخی ‏از ‏متنهای ‏تاریخی ‏ایران، ‏ایل ‏به ‏مفهوم ‏جامعه ‏اسكان ‏نیافته ‏و ‏چادرنشین، ‏شناسانده ‏شده ‏است ‏فسایی ‏دو ‏اصطلاح ‏ایل ‏و ‏طایفه ‏را ‏از ‏یكدیگر ‏متمایز ‏می‌‏كند ‏و ‏ایل ‏را ‏به ‏مردمی ‏كه ‏در ‏تمام ‏سال ‏در ‏بیابانها، ‏در ‏چادرهای ‏سیاه ‏زندگانی ‏می‌‏كنند ‏و ‏از ‏گرمسیرات ‏به ‏سردسیرات ‏جابه ‏جا ‏می‌‏شوند، ‏اطلاق ‏می‌‏كند. ‏و ‏طایفه ‏را ‏برای ‏مردمی ‏كه ‏كوچ ‏نمی‌‏كنند، ‏و ‏از ‏تیره‌‏های ‏ایلات ‏نیستند ‏و ‏در ‏سیاه ‏چادر ‏یا ‏در ‏دهات ‏زندگی ‏می‌‏كنند، ‏به ‏كار ‏می‌‏برد؛ ‏اما ‏همو ‏در ‏جایی ‏دیگر ‏برعكس، ‏برخی ‏از ‏گروههای ‏كوچنده ‏مانند «‏بهاءالدینی» ‏در ‏ناحیه ‏صیصكان، ‏و «‏سادات ‏میرسالار» ‏درناحیه ‏بهمئی ‏كهكیلویه ‏را ‏كه ‏كوچ ‏و ‏ییلاق ‏و ‏قشلاق ‏می‌‏كنند، ‏طایفه ‏می‌‏نامد. ‏گفتنی ‏است ‏كه ‏تاریخ ‏نگاران ‏ایرانی ‏از ‏دوره ‏صفوی ‏به ‏این ‏سو، ‏گه ‏گاه ‏طایفه ‏را ‏به ‏جای ‏ایل، ‏برای ‏معرفی ‏جماعت ‏كوچنده ‏به ‏كار ‏برده‌‌‏اند. ‏برخی ‏از ‏مردم ‏شناسان ‏ایران ‏برای ‏تمایز ‏میان ‏جامعه ‏ایلی ‏و ‏جامعه‌‏های ‏دیگر، ‏ملاكها ‏و ‏ضابطه‌‏هایی ‏را ‏پیشنهاد ‏كرده‌‏اند. ‏از ‏آن ‏جمله‌‏اند: ‏وجود ‏ساختار ‏ایلی، ‏یعنی ‏رده ‏بندی ‏تیره ‏و ‏طایفه ‏و ‏جز ‏آن ‏در ‏ایل؛ ‏باور ‏اعضای ‏ایل ‏به ‏تعلقشان

2

‏به ‏یكی ‏از ‏رده‌‏های ‏این ‏ساختار؛ ‏و ‏داشتن ‏سرزمین ‏مشترك ‏با ‏محدوده ‏معین . ‏دیگر ‏مردم ‏شناس ‏فرانسوی، ‏این ‏ضابطه‌‏ها ‏را ‏ملاك ‏تشخیص ‏جامعه ‏ایلی ‏دانسته ‏است: ‏۱. ‏نظام ‏خویشاوندی ‏منسجم ‏و ‏نیرومندی ‏كه ‏مسائل ‏و ‏معضلات ‏ایل ‏بر ‏اساس ‏قوانین ‏برآمده ‏از ‏آن ‏نظام، ‏در ‏درون ‏ایل ‏حل ‏و ‏فصل ‏می‌‏شود؛ ‏۲. ‏سازمان ‏اجتماعی ‏و ‏اداری ‏هرمی ‏شكل ‏شاخه‌‏ای ‏مبتنی ‏بر ‏نظام ‏خویشاوندی؛ ‏۳. ‏شیوه ‏معیشتی ‏ویژه‌‏ای ‏كه ‏بیشتر ‏بر ‏نگاهداری ‏و ‏پرورش ‏دام ‏استوار ‏است (‏زراعت ‏در ‏جامعه ‏ایلی ‏در ‏درجه ‏دوم ‏اهمیت ‏قرار ‏دارد ‏و ‏تولید ‏صنایع ‏دستی ‏از ‏نوع ‏ریندگی ‏و ‏بافندگی ‏اشتغال ‏جنبی ‏مردم ‏ایل ‏است)‏؛ ‏۴. ‏شیوه ‏زیست ‏خاصی ‏كه ‏به ‏شكل ‏كوچندگی ‏و ‏نیمه ‏كوچندگی ‏آشكار ‏می‌‏گردد. ‏برخی ‏هم ‏كوچندگی ‏فصلی ‏و ‏تحرك ‏از ‏منزلی ‏به ‏منزل ‏دیگر ‏در ‏قلمروی ‏معین، ‏و ‏معاش ‏مبتنی ‏بر ‏دامپروری ‏را ‏از ‏شاخصه‌‏های ‏مهم ‏در ‏شناخت ‏جامعه ‏ایلی ‏می‌‏دانند ‏و ‏برای ‏آن ‏دسته ‏از ‏ایلها ‏كه ‏زمانی ‏كوچنده ‏بودند ‏و ‏سپس ‏یكجانشین ‏شدند، ‏و ‏ضمن ‏وحدت ‏ایلی ‏خود، ‏از ‏دامداری ‏به ‏كشاورزی ‏روی ‏آوردند، ‏اصطلاح ‏ایل ‏به ‏كار ‏می‌‏برند. ‏ایل ‏را ‏واحدی ‏سیاسی- ‏اجتماعی، ‏مركب ‏از ‏شماری ‏طایفه ‏متشكل ‏از ‏چند ‏واحد ‏پدر ‏تبار ‏نیز ‏گفته‌‏اند. ‏برخی ‏هم ‏ایل ‏را ‏كه ‏مبانی ‏آن ‏در ‏زندگی ‏عشایری ‏و ‏سازمان ‏اجتماعی ‏قبیله ‏نهفته ‏است ‏، ‏پدید ‏آورنده ‏ساخت ‏ویژه‌‏ای ‏از ‏قدرت ‏دانسته، ‏بعد ‏سیاسی ‏جامعه ‏عشایری، ‏و ‏تحقیق ‏اتحادیه‌‏های ‏سیاسی ‏قبایل ‏و ‏طوایف ‏عشایری ‏را ‏در ‏سازمانی ‏خاص ‏به ‏نام ‏سازمان ‏ایلی ‏یاد ‏كرده‌‏اند. ‏ایل ‏را ‏به ‏مفهوم ‏یك ‏واحد ‏مستقل ‏اجتماعی- ‏فرهنگی ‏نیز ‏تعریف ‏كرده‌‏اند ‏كه ‏سازمان ‏اجتماعی ‏آن ‏قبیله‌‏ای، ‏روش ‏زیست ‏آن ‏كوچ ‏نشینی (‏كامل ‏یا ‏نیمه)‏، ‏و ‏شیوه ‏معیشت ‏آن ‏بیشتر ‏دامداری ‏است. ‏ساختار ‏اجتماعی ‏ایل ‏به ‏منزله ‏قبیله ‏را، ‏نظام

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 20

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما